Reposalmentien alue

Asemakaava 2017-005378

Reposalmentien varteen suunnitellaan merelliselle alueelle asuinrakennuksia, palvelutiloja ja raitiovaunuvarikkoa. Lisäksi Reposalmentielle suunnitellaan raitiotietä ja huomioidaan sen jatkaminen Vartiosaareen. Kaupunginosan palveluntarjonnan ylläpidolle ja kasvulle luodaan edellytyksiä. Alueen eteläpuolella on liikuntapuisto ja viheralueita. Uimaranta ja osa sen välittömässä tuntumassa olevasta merkittävästä metsäalueesta säilytetään. Kaavamuutos on kolmas toisiinsa liittyvistä Laajasalontietä koskevista kaavamuutoksista.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Petteri Erling, puhelin 310 37467

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 26.5.2017