Myllypuro, Karhunkaatajan alue

Asemakaava 2013-004412

Suunnittelualueeseen kuuluu Viilarintien ja Viikintien risteyksen kaakkoispuolelle jäävä asemakaavoittamaton alue, sitä ympäröiviä katu- ja viheralueita sekä tontti 45239/1. Alueet sijaitsevat osoitteissa Myllärintie 2 a, Viilarintie ja Viikintie. Alueelle on suunnitteilla asuinrakentamista palveluineen, virkistysyhteyksineen ja -alueineen, sekä Viilarintien varteen Raide-Jokerin pikaraitiolinja pysäkkeineen.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Laura Hietakorpi, puhelin 310 37047

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 30.5.2017