Länsi-Herttoniemi, täydennysrakentaminen

Asemakaava 2013-014930

Tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen Länsi-Herttoniemen nykyisten viheralueiden reunoille ja tontin haltijoiden niin halutessa myös tonteille. Rakennukset sovitetaan ympäristöönsä, kaupunkikuvaan ja reitistöihin. Erilaisia täydennysrakentamisen keinoja tutkitaan kaavatyön aikana. Tavoitteena on myös ajantasaistaa alueen vanhentuneet asemakaavat vastaamaan nykytilannetta ja –tavoitteita. Samalla tutkitaan olemassa olevien rakennusten ja puistojen suojelemista. Ajankohtaista: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa mielipiteitä 31.5.2018 asti.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Laura Hietakorpi, 310 37047

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 15.3.2018