Pitäjänmäki, Patterimäki

Asemakaava 12434 Kslk 2007-1630

Patterimäen alueelle suunnitellaan vuosien 2015 ja 2016 aikana asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatie-Ravitien välillä osittain tunnelina alueen arvokkaan linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentientien risteys suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista Patterimäen puistoalueen itäosaan uuden risteyksen kohdalla. Lisäksi on tarkoitus tutkia toteutumisedellytyksiä vuonna 2008 suunnitellun, rakennusviraston maanalaisen kalliovarikon ja varikkotontin osalta.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Siv Nordström, puhelin 310 37322

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Lisätietoja hankkeesta:
Uusi diaarinumero: HEL 2015-003281

Hyväksytty: 30.8.2017

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 5.9.2017