Kaavan tiedot
  
Tunnus12389
Vahvistuminen14.12.2016
Voimaantulo27.1.2017
Lainvoimaisuuspäivä27.1.2017
Olotilavoimassa
LajiEnsimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos
Nimi26961-26972,26979/8,9, puisto-ja katualueet, 25881/3
 Käsittelyvaiheet
 Kaavadokumentti