Kaavan tiedot
  
Tunnus8910
Vahvistuminen24.5.1985
Voimaantulo14.6.1985
Lainvoimaisuuspäivä14.6.1985
Olotilavoimassa
LajiAsemakaavan muutos
Nimi15.
 Käsittelyvaiheet
 Kaavadokumentti