Kaavan tiedot
  
Tunnus8980
Vahvistuminen8.1.1988
Voimaantulo12.2.1988
Lainvoimaisuuspäivä12.2.1988
Olotilavoimassa
LajiAsemakaavan muutos
Nimi1.JA 2. NS VANHA K.OSA
 Käsittelyvaiheet
 Kaavadokumentti