Kaavan tiedot
  
Tunnus9972
Vahvistuminen10.7.1992
Voimaantulo24.7.1992
Lainvoimaisuuspäivä24.7.1992
Olotilavoimassa
LajiAsemakaavan muutos
Nimi2/97/2,4 (ATENEUM)
 Käsittelyvaiheet
 Kaavadokumentti