Kaavan tiedot
  
Tunnus7457
Vahvistuminen14.11.1977
Voimaantulo
Lainvoimaisuuspäivä
Olotilavoimassa
LajiAsemakaavan muutos
Nimi13. Etu-Töölö
 Käsittelyvaiheet
 Kaavadokumentti