Mastokuja 11

Asemakaava 12583 2012-011982

Pientalotontille osoitteessa Mastokuja 11 suunnitellaan rakennusoikeuden lisäämistä ja asemakaavan salliman asuntojen lukumäärän lisäämistä. Kaavamuutos on tullut vireille Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaavan muutoksen (nro 12 486) yhteydessä, mutta se päädyttiin erottamaan erilliseksi kaavaksi valmistelun loppuvaiheessa.

Hankkeesta vastaa:
Diplomi-insinööri Saija Miettinen-Tuoma, puhelin 310 37374

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 31.5.2019