Munkkivuori, Lapinmäentie 1 (ns. Pohjola-talo)

Asemakaava 12383 2013-015392

Pohjola-talon rakennuskokonaisuudelle on hankkeesta järjestetyn arkkitehtikilpailun pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus. Rakennuksen näkyvimmät ja kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät osat suojellaan ja säilytetään. Huopalahdentien varren 2-kerroksiset osat ja pohjoisosan torni on tarkoitus purkaa ja tontille rakennetaan uusia asuinkerrostaloja – kerroskorkeudet vaihtelevat seitsemästä kuuteentoista. Uusia asukkaita alueella tulee noin 900. Toimi- ja liiketilaa säilyy vielä noin puolet tontin nykyisestä määrästä.

Hankkeesta vastaa:
Projektipäällikkö Anu Kuutti, puhelin 310 37154

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 15.6.2016
Tullut voimaan: 5.8.2016

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 2.8.2016