Mäkelänkadun liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma 2014-002241

Mäkelänkadun liikennejärjestelyitä uusitaan kadun peruskorjauksen yhteydessä välillä Hämeentie - Kumpulantie. Tarkoitus on suunnitella Mäkelänkadulle kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet, joilla parannetaan pyöräliikenteen saavutettavuutta ja pyöräilyreittien jatkuvuutta. Tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa joukkoliikennettä sekä parantaa liikenneturvallisuutta mm. pysäkki-, suojatie- ja risteysjärjestelyjä tarkistamalla. Raitioliikenteen järjestelyissä pyritään myös varautumaan Helsingin yleiskaavan mukaiseen Mäkelänkadun pikaraitiotiehen. Tavoitteena on parantaa kadun viihtyisyyttä esim. lisäämällä puita raitiovaunupysäkeille. Pysäkit suunnitellaan esteettömiksi. Mäkelänkadun peruskorjaus koskee myös kaikkia liittymäalueita risteävien katujen osalta. Remontissa uusitaan mm. kadun rakenteita ja maanalaista kunnallistekniikkaa. Kadun keskellä kulkevan puukujanteen huonokuntoiset jaksot uudistetaan ja puiden kasvuolosuhteita pyritään parantamaan.

Hankkeesta vastaa:
Projektipäällikkö Mika Kaalikoski, puhelin 310 39495
Liikenneinsinööri Teppo Pasanen, puhelin 310 37123

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 16.11.2018