Karhusaaren kaavarunko

Muu suunnitelma 2014-004696

Karhusaareen valmistellaan kaavarunkoa, joka ohjaa alueen tulevia asemakaavamuutoksia. Kaavarungossa määritetään yleispiirteisesti rakentamismahdollisuudet, palveluiden aluevaraukset, viheralueet ja katuverkko. Tavoitteena on rakentaa merellistä pientalokaupunkia asuntoaluetta laajentamalla ja kaupunkirakennetta tiivistämällä.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Teija Patrikka, puhelin 310 37374
Arkkitehti Antti Mentula, puhelin 310 37274


Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 18.3.2015