Oulunkylä, Käskynhaltijantien ympäristö

Asemakaava 12445 2014-015008

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville puistoalueille. Tavoitteena on, että Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntojen lisäksi liiketilaa.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Sari Ruotsalainen, puhelin 310 37373

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 8.11.2017
Tullut voimaan: 13.12.2018

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 13.12.2018