Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavan muutos

Asemakaava 12480 2016-009691

Lahdenväylälle Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymän välille suunnitellaan uutta siltaa ja eritasoliittymää. Lisäksi suunnitteilla on lumen vastaanottopaikka Lahdenväylän varrelle ja puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta Lahdenväylän yli. Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Valtteri Heinonen, puhelin 310 64795

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 7.11.2018
Tullut voimaan: 8.1.2019

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 8.1.2019