Bruno Granholmin kuja 4, poikkeamismenettely

Muu suunnitelma 2016-010635

VR-Yhtymä Oy on hakenut lupaa poiketa asemakaavasta Vallilassa, osoitteessa Bruno Granholmin kuja 4. Tarkoituksena on sijoittaa vanhoihin teollisuusrakennuksiin n. 10 000 k-m² myymälätilaa rautakaupalle sekä pysäköintitilaa. Hanke edellyttää poikkeamista myymälätilan sijoittamista ja maksimipinta-alaa koskevista asemakaavamääräyksistä.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Sinikka Lahti, puhelin 310 37478

Lisätietoja hankkeesta:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2017 § 8 hylätä
VR-Yhtymä Oy:n asemakaavaa nro 12211 koskevan poikkeamishakemuksen
hylkäysehdotuksessa esitetyllä perusteella.


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 27.1.2017