Töölön sairaala

Asemakaava 12491 2016-012700

HUS:in toiminnot Töölön sairaalassa on tarkoitus siirtää Meilahden sairaala-alueelle ja alueen käyttötarkoituksen muutosta suunnitellaan. 1930-luvulta peräisin oleva sairaalan vanha osa suojellaan ja sille etsitään uutta käyttöä. Sairaalan myöhempiä laajennusosia suunnitellaan purettavaksi. Korttelin pohjoisosaan, purettavan sairaalaosan tilalle, suunnitellaan uutta asuinkorttelia.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Tommi Suvanto, puhelin 310 37032

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 29.8.2018
Tullut voimaan: 24.10.2018

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 24.10.2018