Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet

Muu suunnitelma 2016-013034

Kehittämisperiaatteissa tarkastellaan asuin- ja toimitilojen käyttötarkoituksen muutostarpeita, täydennysrakentamista sekä alueen palveluverkon kehittämistä. Kehittämisperiaatteet ohjaavat alueen tulevaa asemakaavoitusta. Tarkoituksena on ohjata muutoksia hallitusti, kaupunkirakenteen toimivuuden kannalta tulevat muutokset ja vaikutukset huomioon ottaen.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Ville Purma, puhelin 310 37261
Arkkitehti Outi Ruski, puhelin 310 15207


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 13.5.2019