Retkeilijänkatu 11 - 15

Asemakaava 12509 2017-001092

Asemakaavan muutos käsittää osittain rakentamattoman toimitilakorttelin kaavoittamista asumisen käyttöön. Olemassa oleva toimitilarakennus muutetaan koerakennushankkeena yhteisöllisyyttä korostavaksi opiskelija-asuntolaksi. Uudisrakennukset kaavoitetaan asumiskäyttöön.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Tuukka Linnas, puhelin 310 37308

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 1.8.2018