Helsingin maanalainen yleiskaava

Muu suunnitelma 2017-001746

Helsingin ensimmäinen maanalainen yleiskaava on tullut voimaan vuonna 2011 ja on oikeusvaikutteinen. Vuonna 2017 aloitetaan uuden maanalaisen yleiskaavan valmistelu, joka tulee tukemaan valmistunutta Helsingin uutta yleiskaavaa sekä kaupungin strategiaa. Tavoitteena on varautua maankäytön kasvamisen myötä tulevaan maanalaisten toimintojen tarpeeseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Maanalainen yleiskaava huomioi jo rakennetut maanalaiset tilat ja turvaa yhteiskunnalle elintärkeiden uusien hankkeiden tilavaraukset. Huomioidaan kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä maan alle sijoittuvien toimintojen edellyttämät uudet tilavaraukset. Suunnitteluperiaatteet on hyväksytetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2017 keväällä. Maanalainen yleiskaavaluonnos pyritään viemään lautakuntakäsittelyyn vuoden 2019 ja ehdotus vuoden 2020 aikana.

Hankkeesta vastaa:
Yksikön päällikkö Eija Kivilaakso, p. 310 37247


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 12.9.2019