Pitäjänmäki, Patterimäki

Asemakaava 12477 2017-009188

Patterimäen alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista Patterimäen puistoalueen itäosaan tulevan Raide-Jokerin pysäkin viereen. Lisäksi mahdollistetaan maanalaisen kalliovarikon toteuttaminen tulevaisuudessa sekä muodostetaan siihen liittyvä uusi varikkotontti Arinatien alkupäähän. Patterimäen arvokas linnoitusalue ja luontokohde suojellaan.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Siv Nordström, puhelin 310 37322

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 13.3.2019

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 21.3.2019