Nihti

Asemakaava 12576 2017-009930

Nihtiin suunnitellaan asumispainotteinen, tiiviisti rakennettu ja kantakaupunkimainen alue merelliseen ympäristöön. Rannat hyödynnetään toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina. Nihdin ja Merihaan väliin suunnitellaan siltayhteyttä.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Salla Hoppu, puhelin 310 37240

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 16.5.2019