Roihupellon suunnitteluperiaatteet

Muu suunnitelma 2017-011884

Roihupellon teollisuusalueella valmistellaan suunnitteluperiaatteita uuden yleiskaavan (KVSTO 26.10.2016) pohjalta. Periaatteiden tarkoituksena on turvata elinkeinoelämän toiminta alueella. Lisäksi tutkitaan mm. miten Roihupelto toimii nykyisellään työpaikka-alueena, minkälaista kauppaa Roihupeltoon voisi tulla ja minne, mitkä ovat metropysäkin tavoiteajankohta ja edellytykset sekä millä ehdoilla tai sijainnilla asumiselle on edellytyksiä. Näiden pohjalta muodostetaan yleiskaavan tavoitetila Roihupellosta vuonna 2030 ja 2050.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Laura Hietakorpi, puhelin 310 37047


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 8.6.2018