Kallvikintien suunnitteluperiaatteet

Muu suunnitelma 2017-013137

Kallvikintielle laaditaan suunnitteluperiaatteet, joissa määritetään Raide-Jokeri 2:n tilavaraus sekä suuntaviivat uuden yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamiselle.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Jussi Ukkonen, puhelin 310 20516


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 12.4.2018