Pohjoinen Rautatiekatu 21

Asemakaava 2018-000016

Käyttötarkoituksen muutos. Koko rakennuksen kerrosala on 8708 k-m2. Toimitilaa jää n.2600, poistuu 6100 k-m2. Hanke haluaa muuttaa suurimman osan rakennuksesta opiskelija-asunnoiksi. Liike- ja toimitilakäytössä säilyisi kellarikerros ja 1. kerros. Rakennettu alun perin pääosin opiskelija-asuntolaksi.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Crista Toivola, puhelin 310 37334

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 24.1.2019