Mariankatu 23

Asemakaava 12559 2018-002966

Käyttötarkoituksen muutos YH:sta hotelliksi ja asumiseksi.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Eveliina Harsia, puhelin 310 20534

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 3.4.2019