Jollaksen suunnitteluperiaatteet

Muu suunnitelma 2018-008403

Jollakseen laaditaan suunnitteluperiaatteet, joissa määritetään suuntaviivat uuden yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamiselle.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Leena Holmila, puhelin 310 21333


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 16.10.2019