Kaarelankuja 2

Asemakaava 12589 2018-010557

Alueella sijaitsee nykyisin Suomalais-venäläinen koulu, joka koostuu kolmesta rakennuksesta. Tontit 33079/5 ja 9 sekä niillä sijaitsevat rakennukset omistaa Suomen valtio ja niitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Koulun vanhin osa on rakennettu vuonna 1964 ja sitä on laajennettu vuonna 1985. Olemassa olevat koulurakennukset ovat todettu huonokuntoisiksi. Senaatti-kiinteistöt järjesti Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen suunnittelukilpailun keväällä 2018. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna. Kilpailu ratkesi kesäkuussa 2018 - voittajiksi valittiin kaksi ehdotusta. Molempia voittajaehdotuksia on jatkotyöstetty syksyllä 2018. Lokakuussa 2018 jatkotyöstetyistä voittajaehdotuksista valittiin suunnitelma, jonka pohjalta kaavamuutosta nyt laaditaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulukokonaisuuden rakentaminen alueelle. Koulun uudisrakennuksella, sen sijoittelulla ja rakennusmassalla, haetaan parannusta koulun sisä- ja ulkotilojen ilmanlaatuun ja melutilanteeseen. Olemassa olevat rakennukset puretaan. Lisäksi alueelle on suunnitteilla sijoittaa uusi, yksityisen toimijan hallinnoima urheilu- ja liikuntahalli, johon tullaan sijoittamaan koulun liikuntatilat. Halli tulee olemaan myös alueen muiden asukkaiden käytettävissä.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Minna Koskinen, puhelin 310 37469

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 23.5.2019