Saariseläntie 3

Asemakaava 2019-004138

Asemakaavan muutoksella siirretään asuinrakennuksen paikkaa osoitteessa Saariseläntie 3, liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti sopivampaan paikkaan ja rakennusoikeutta nostetaan 280 k-m2. Tontin 47208/9 pysäköintilaitoksen laajennus mahdollistetaan sallimalla toisen kellarikerroksen rakentaminen.

Hankkeesta vastaa:
Suunnittelija Marco Di Martino, puhelin: 310 37460
Arkkitehti Johanna Marttila, puhelin 310 20337

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 7.5.2019