Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue

Asemakaava 12501 2016-013346

Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristössä Etelä-Haagassa tutkitaan asuntojen täydennysrakentamista yhdessä maanomistajien kanssa. Tavoitteena on sijoittaa alueelle neljä-kuusikerroksista kerrostaloasumista yhteensä noin 20-25 000 k-m². Samalla tutkitaan Orapihlajatien ja Paatsamatien kolmiomaisen risteyksen muuttamista T-risteykseksi, jolloin osalle nykyistä risteysaluetta voitaisiin sijoittaa rakentamista. Puistoyhteys kaavamuutosalueiden välisestä puistosta viereiseen Alppiruusupuistoon pyritään säilyttämään.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen, puhelin 310 37024

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 5.6.2019

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 25.6.2019