Kauppamyllyntien ympäristö

Asemakaava 2017-012228

Roihupellon teollisuusalue uudistuu. Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa kulkuyhteyksineen, bussivarikon siirtoa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta ja muuta toimitilaa. Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Laura Hietakorpi, puhelin 310 37047

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Lisätietoja hankkeesta:
Aikaisempia suunnitelmia ja asiakirjoja alueen suunnittelusta löytyy kohteesta Myllypuro, Karhunkaataja, alue 1 (Asemakaava 12550 2013-004412)


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 26.2.2019