Kallvikintien suunnitteluperiaatteet

Muu suunnitelma 2017-013137

Kallvikintielle laaditaan suunnitteluperiaatteet, joissa määritetään Raide-Jokeri 2:n tilavaraus sekä suuntaviivat uuden yleiskaavan mukaiselle täydennysrakentamiselle.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Jussi Ukkonen, puhelin 310 20516


Suunnitelmat ja asiakirjat:

Tulosta hankkeen tiedot

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 29.5.2019