Kaasukellonpuiston korttelit

Asemakaava 2011-002441

Kaasukellonpuiston kortteleihin suunnitellaan toimitila- ja asuinkortteleita sekä puisto. Tavoitteena on, että alueelle rakentuu kantakaupunkimaisia, Kalasataman kaupunginosaa täydentäviä 6-8 kerrosta korkeita kortteleita. Alueen keskelle suunnitellaan puisto, joka yhdistää Suvilahden ja Kalasatamanpuiston.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Salla Hoppu, puhelin 310 37240

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 17.11.2011