Kivinokan osayleiskaava

Osayleiskaava 2011-006292

Yleiskaava 2002:ssa selvitysalueeksi määriteltyyn Kivinokkaan laaditaan uusi maankäyttösuunnitelma, osayleiskaava. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan erilaisia periaatteellisia vaihtoehtoja alueen tulevaksi käytöksi. Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen periaatevaihtoehdoista yhden, jonka pohjalta suunnittelua jatketaan osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi.

Hankkeesta vastaa:
Projektipäällikkö Tuomas Hakala, puhelin 310 37205

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 20.3.2015