Vallilanlaakson raitiotie

Asemakaava 12531 2017-009847

Kalasataman ja Pasilan välille on suunnitteilla raitiotie, joka parantaisi merkittävästi alueen poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä yhdistämällä Pasilan rautatieaseman, Kumpulan kampuksen ja Kalasataman metroaseman. Raitiotieyhteys on suunniteltu Vallilanlaakson kautta jossa rata sovitetaan olemassa olevan vanhan ratapohjan kohdalle sekä puiston eteläreunaan Mäkelänrinteen uintikeskuksen läheisyyteen. Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien toteutuminen Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuisi puistoympäristöön ja haittaisi mahdollisimman vähän alueen käyttöä. Pyöräliikenteen väylä, baana, sijoitetaan raitiotien yhteyteen. Kun vilkas pyöräliikenne siirretään Hevoshaanpolulta baanalle, ja edelleen Kumpulantaipaleelle, puiston ytimen turvallisuus ja käyttömahdollisuudet paranevat. Raitiotien ylityskohtia sijaitsee kolmessa kohdassa. Raitiotie toteutetaan vain raitioliikenteelle sopivana nurmiratana, eikä moottoriajoneuvoliikennettä sallita radalla.

Hankkeesta vastaa:
Maisema-arkkitehti Mervi Nicklén, puhelin 310 37221

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 10.4.2019

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 30.4.2019