Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet

Muu suunnitelma 2018-012524

Vartiokylänlahden alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen laadittavassa kaavarungossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, kuten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. Suunnitteluperiaatteiden painopisteenä ovat Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle sijoittuvat uudet ja täydentyvät asuinalueet, lahden ympäristön reitistö ja palvelut.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Sanna Meriläinen, puhelin 310 21154


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 20.6.2019