Meri-Rastilan länsiranta

Osayleiskaava 12155 Kslk 2007-0580

Meri-Rastilan asuntoalueen ja Vartiokylän lahden väliselle alueelle, kävelyetäisyydelle Rastilan metroasemasta, suunnitellaan uusia asuntoja ja toimitiloja. Osayleiskaavassa määritellään rakennettavan alueen rajaus sekä alueelle sopivan rakentamisen määrä ja luonne.

Hankkeesta vastaa:
Arkkitehti Timo Karhu, puhelin 310 37332

Suunnitelman käsittelyvaihe:
Hyväksytty: 11.12.2013
Tullut voimaan: 23.9.2016

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Linkit:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 21.9.2016