Linnustollisesti arvokas kohde
Vanhan puhdistamon itäkoivikko     (153/99)
Pinta-ala (kartalta) 14,04 ha
Vaihda tausta-aineisto:  Kohdetunnus:
Musta viiva
Karttakuva
 Musta viiva
Arvoluokka
II    Arvoluokituksen perusteet 
 
Kohdekuvaus
 
Märkäpohjainen koivikko, jossa paljon lahopuuta sekä rehevä aluskasvillisuus; jatkuu ruoikkoisena yli Säynäslahden poikki kulkevan ulkoilutien koivikkokielekkeenä; eteläosastaan jo pääosin ruoikkoa. 
AVAINTEKIJÄT: Märkä koivikko rehevine kasvillisuuksineen, ruoikko jossa tiheää paju- ja koivukasvustoa ja paljon lahopuuta.
PESIMÄLINNUSTO: Erittäin runsas ruoikoiden ja toisaalta lehtimetsien peruslajisto, lisäksi luhtakana, satakieli erityisen runsas, luhta- ja viitakerttunen, pikkutikka, kultarinta, mustapääkerttu, keltavästäräkki, lehtokurppa.

RAJOITUKSET: Kohde on Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella, jossa avovesi- ja ruovikkoalueella on liikkuminen kielletty sulan veden aikana. Muualla suojelualueella saa liikkua ulkoiluteitä, luontopolkuja ja polkuja pitkin. 
 
 
Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus
 
© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä