Todettuja ja mahdollisia lähteitä
Vuosaaren täyttömäen lähde     (23)
Pinta-ala (kartalta) 0,26 ha
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa. 
Vaihda tausta-aineisto:  Kohdetunnus:
Musta viiva
Karttakuva
 Musta viiva
Arvoluokka
Geologinen arvo: suuri   
 
Kohdekuvaus
 
Täyttömäen helmassa oleva lähde, joka on muodostanut soistuman viereisen havumetsään. Soistumisen yhteydessä on kuollut kymmenkunta isoa kuusta. 
Sijainti: Vuosaari, pohjoisosa. Täyttömäen pohjoisreuna. Koko 40 x 70 m. Vesi on osittain täyttömäen sisäistä vettä. Tila 28.11.2013: vettä pulppua maan alta ja lammikoituu ympäristöön. Tila 1.6.2003 hyvä. Selvä virtaus. Veden alkuperää lukuunottamatta luonnontilainen.


TULKINTA VEDENLAATUTULOKSISTA:
-Viileää, vähähappista ja hygieeniseltä laadultaan erinomaista vettä.
-Vesi on hyvin sameaa ja ruosteen oranssiksi värjäämää.
-Veden alkaliteettipitoisuus poikkeuksellisen suuri eli veden puskurointikyky happamoitumista vastaan erittäin hyvä.
-Vedessä on erittäin paljon ammoniumtyppeä ja kokonaistyppipitoisuus on suuri.
-Suuri kokonaisfosforipitoisuus
-Korkea kloridipitoisuus.
-Todella paljon rautaa. Kalsiumin, magnesiumin, kaliumin, mangaanin ja natriumin pitoisuudet ovat suuria.
-PAH-yhdisteistä vain hieman fluoranteenia ja pyreeniä, PCB- ja organotinayhdisteiden (poikkeuksena monobutyylitinaa, jota hieman), ftalaattien sekä oktyyli- ja nonyylifenolien ja niiden etoksylaattien sekä bisfenoli A:n pitoisuudet todella pieniä (alle määritysrajan).

YLEISET HUOMIOT
Selvä virtaus maan sisältä ruosteiseen uomaan. Vesi on levittäytynyt ympäristöön lammikoiksi, joista ei ole virtausta eteenpäin. Kostea alue ulottuu kapeana kaistaleena (15 m leveä) pohjoiseen. Kuolleiden kuusien lammikoitunut alue on pulppuamiskohdasta hieman itään.

KASVILLISUUS
Lähdekasveja: ojakellukka, (rönsyleinikki, suo-orvokki, punakoiso).
Muita: pajuja, koivu, nokkonen, lupiineja, vuohenputki.

KUNNOSTUSEHDOTUKSET
Ei kunnostustarvetta.

(Kohteen tunnus Luontotietojärjestelmässä ennen: 24-22)


Viherlevää
Tässä lammikossa oli veden pinnalla erittäin runsaasti rihmamaista viherlevää.

Vesinäyte
Rautapitoinen lähde.

Kuolleita_kuusia
Lammikoituva vesi on aiheuttanut kuusten kuolemisen. 
 
JULKAISU
 
Raportti 
Nimi Helsingin lähteet 
Tekijä Katja Pellikka 
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2013 
Vuosi 2013 
Linkki Linkki 
 
 
Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus
 
© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä