Arvokkaat metsäkohteet
Longinojan varsi     (M60/13)
Pinta-ala (kartalta) 1,52 ha
Vaihda tausta-aineisto:  Kohdetunnus:
Musta viiva
Karttakuva
 Musta viiva
Kohdekuvaus
 
Kohdelomake M60 (pdf)
Kohdelomakkeessa on kerrottu kohteen kuvaus, elinympäristöt, puustotiedot, lajisto, vieraslajit, edustavuus, luonnontilaisuus ja muuttuneisuus sekä mahdolliset hoito- ja ennallistamistoimenpidesuositukset ym.

Kohteeseen kuuluvat kuviot on alle linkitetyissä kartoissa teemoitettu elinympäristötyypeittäin ja kriteeriluokittain. Elinympäristötyypeistä ja kriteeriluokista on kuvaus aineistokuvauksessa.
Kartta: Elinympäristötyypit (pdf)
Kartta: Kriteeriluokat (pdf)

Valokuvia kohteesta. Innofor Finland Oy.
1 2 3

Koostetaulukossa on esitetty mm. kuvioiden elinympäristötyypit ja kriteeriluokat taulukkomuodossa sekä kohteen lajistoa ja lahopuutietoja puulajeittain.
Koostetaulukko (Excel) 
 
 

Aineistokuvaus
 
© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä