Lammet
Kangaslampi     (LAM05)
Pinta-ala (kartalta) 1,15 ha
Vaihda tausta-aineisto:  Kohdetunnus:
Musta viiva
Karttakuva
 Musta viiva
Kohdekuvaus
 
Kangaslampi sijaitsee Vuosaaressa Ilveskorvenpuistossa. Puiston eteläpäätyyn on kunnostettu kosteikko, joka on yhteydessä lampeen. Lammen ympäri kulkee kävelytie ja rantoja on vahvistettu kiveyksellä. Lammessa on pieni saari ja lammen rannoille on rakennettu kaksi aidattua näköalalaituria. Pientä puistoa ympäröi kolmelta sivulta autotie ja neljännellä sivulla on leikkipuisto ja ostoskeskus. Teiden toisella puolella on kerrostaloasutusta. Lampi on rakennettu osaksi puistoa 1960-luvun lopulla, tätä ennen se oli matala suolampi.

Puistossa ja lammen rannalla kasvaa lehtipuita, mm. koivuja ja harmaaleppiä. Rannan vesikasvillisuus on melko niukkaa kävelytien läheisyyden vuoksi. Kesäisin lammen täyttää runsas karvalehtikasvusto (Ceratophyllum demersum). Sorsia ja lokkeja lammella on paljon. Lammella on havaittu myös lepakoita. Kangaslampi on kuroutunut irti merestä noin 3 500 vuotta sitten, jolloin se oli osa itään päin avautuvaa lahdeketta. Nykyään lammen pinta on 14,6 m merenpinnan yläpuolella.

Lammen vedenlaatua tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 (Hanna Marttila 2017: Helsingin lammet). Jo tällöin lammen vesi oli runsasravinteinen ja vedessä esiintyi runsaasti sinileviä. Säännöllinen vedenlaatuseuranta aloitettiin vuonna 2012. Viime vuosien tulosten perusteella lampi on ylirehevässä tilassa ja kasvamassa umpeen. Sinilevien massaesiintymät ovat lammella säännöllisiä. Lammen veden hygieeninen laatu on ajoittain heikentynyt johtuen todennäköisesti lintujen suuresta määrästä. Lammessa on havaittu elävän ruutanoita Luonnonvarakeskuksen Kalahavaintopalvelu

Valokuva Kangaslammesta  
 
JULKAISU
 
Raportti 
Nimi Helsingin lammet 
Tekijä Hanna Marttila 
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007 
Painopaikka Helsinki 
Vuosi 2007 
Linkki Linkki 
 
 

Aineistokuvaus
 
© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä