Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Pakilanpuiston korpi     (49/91)
Pinta-ala (kartalta) 1 ha
Vaihda tausta-aineisto:  Kohdetunnus:
Musta viiva
Karttakuva
 Musta viiva
Arvoluokka
II  huomattavan arvokas  Arvoluokituksen perusteet 
 
Kohdekuvaus
 
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on Pakilan - Paloheinän tehokkaasti rakennetun seudun viimeisiä lähellä luonnontilaa säilyneitä korpialueita. Poluista ja ojituksista huolimatta kohde on ydinosiltaan edelleen hienoa, komeapuustoista ja huomattavan rehevääkin ruoho- ja heinäkorpien, saniaiskorpien, metsäkortekorpien ja kausivetisten allikoiden mosaiikkia. Monipuoliseen puuvartiskasvistoon kuuluvat mm. kuusi, hieskoivu, haapa, tervaleppä, terva- ja harmaalepän risteymä (yksi iso puu), tuomi, vaahtera, virpapaju, tuhkapaju, mustaherukka, pohjanpunaherukka ja korpipaatsama. Allikkopintoja luonnehtivat punakoiso, suo-orvokki, mietotatar (huomattavan runsas), ojaleinikki, kurjenjalka, korpikaisla, rönsyrölli ja pikkuvesitähti. Muita kenttäkerroksen kasveja ovat mm. hentosara, pitkäpääsara, korpipolkusara, tähtisara, pallosara, korpikastikka, mesimarja, harajuuri, isoalvejuuri, hiirenporras, suohorsma ja isotalvikki.

ARVOLUOKKA: II (alueellisesti uhanalaiset lajit hentosara ja harajuuri sekä Helsingissä vaarantunut laji mietotatar). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävät lajit pitkäpääsara ja mesimarja sekä kohteen säilyneisyys, monipuolisuus (pienympäristöt) ja sijainti (tiiviin rakentamisen sisällä).

RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2005: Rajausta on korjattu noudattamaan paremmin kasvillisuuskuvion rajoja. RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Tarpeetonta kulkemista kohteessa on syytä välttää herkästi haavoittuvien kosteikkopintojen takia. 
 
TAPAHTUMA
 
Pvm 31.12.2012 
Tapahtumatyyppi Päivitys 
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
 
Pvm 28.2.2006 
Tapahtumatyyppi Päivitys 
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2005.
 
 
Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus
 
© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä