Karttapalvelu - ohjesivu

Yleistä  

Piilota/näytä ohjeteksti

Yleistietoa palvelusta
SitoWisen SpatialWeb-tekniikalla toteutettu Helsingin karttapalvelu tarjoaa interaktiivisen tavan käyttää karttaa ja tarkastella kohteita. Palvelussa voi liikkua vapaasti eri karttaikkunoiden ja hakutoimintojen välillä, vaihtaa kartta-aineistoa, vaikuttaa kartalla näkyviin tietoihin sekä käyttää erilaisia karttatoimintoja.

Palvelun tekniset vaatimukset
Palvelu on testattu toimivaksi seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 11 sekä uudemmat, Firefox, Chrome ja Apple Safari. Selaimessa tulee olla JavaScript päällä ja evästeiden käytön tulee olla sallittu. Palvelu toimii ilman liitännäisiä, kuten Java-virtuaalikonetta.

Palvelua suositellaan käytettäväksi Google Chrome -selaimella.

Käytön aloitus
Palvelu aukeaa aloitusnäkymään, jossa pohjakarttana on Helsingin opaskartta, ja näkymä on keskitetty eteläisen Helsingin alueelle. Erilaiset palvelun tarjoamat työkalut ovat myös aloitusnäkymässä heti nähtävillä. Vanhaan karttapalveluun suurin ero on se, että uudessa käyttöliittymässä aineistopuu ei ole koko aikaa auki, vaan se täytyy avata vasemman laidan valikosta, jotta aineistoja pääsee selaamaan.
Kartalla näkyy harmaalla pohjalla erilaisia karttatyökaluja.

Yleisnäkymä uudesta käyttöliittymästä

Kartalla liikkuminen
Pääkartalla liikutaan siirtämällä karttaa hiiren avulla. Karttaa siirretään pitämällä hiiren vasen painike painettuna ja vetämällä karttaa haluttuun suuntaan. Karttaikkunan kohdistusta voi vaihtaa myös napsauttamalla uutta sijaintia sivun oikeassa alakulmassa olevasta lähestymiskartasta. Karttaikkunan oikeassa yläkulmassa on lähennys- ja loitonnustyökalu. Karttaa lähennetään pluspainikkeella ja loitonnetaan miinuspainikkeella. Rullahiirellä karttaa saa lähennettyä vierittämällä rullaa eteenpäin ja loitonnettua vierittämällä rullaa taaksepäin. Lisäksi karttaikkunaa voi lähentää haluttuun kohteeseen hiiren kaksoisnapsautuksella. Työkalun keskellä olevaa nuolta painamalla kartta kohdistetaan pohjoiseen. Karttaa voi myös pyörittää tarttumalla pohjoissuuntaa kuvastavaan N-painikkeeseen ja liikuttamalla sitä ympyrän kehällä. Oikean alakulman Lähestymiskartta-ikkuna tarjoaa näkymän laajempaan alueeseen, jotta käyttäjä hahmottaa paremmin mitä aluetta lähemmässä näkymässä tarkastellaan. Tarkasteltava alue on mustan suorakulmion rajaama alue lähestymiskartassa. Karttaa lähentäessä ja loitontaessa kartalla näkyvän alueen koko muuttuu, jolloin myös tämän suorakulmion koko muuttuu.

Karttatyökalut
Karttanäkymän vasemmassa yläkulmassa on harmaalla pohjalla työkalukuvakkeita. Hiiren kursorin työkalun päälle viemällä näkee mitä työkalusta tapahtuu.

Kuva karttatyökaluista

Himmennystyökalulla voi säätää karttatasojen läpinäkyvyyksiä. Mittaustyökalulla voidaan mitata etäisyyksiä, sekä pinta-aloja vapaasti kartalla tai kohteen geometrian perusteella. Nimityökalulla saadaan vektorimuotoisten aineistojen sisältämät nimitiedot kohteille. Sovita näkymä -työkalu sovittaa näkymän siten, että valitut aineistot näkyvät kokonaan kartalla. Koordinaattityökalulla saa halutun pisteen koordinaatin kahdessa eri järjestelmässä (EPSG:3879 tai WGS84).

Haku

Piilota/näytä ohjeteksti

Hakutoiminnolla voi hakea palvelussa olevia kohteita. Haku tehdään valitsemalla Haku vasemman laidan valikkopalkista. Haun voi tehdä sanahakuna tai laajennettuna hakuna. Aineistopuu ei kohdistu haun tuloksiin.

Perushaku

Kuva hausta, normaali haku

Kirjoita tyhjään hakukenttään haettavan kohteen osoite, tunnus tai kohteen tunnisteen ensimmäiset kirjaimet tai numerot. Haut hakevat kohteen nimeä annettujen merkkien perusteella. Haussa toimii ennakoiva tekstihaku, eli hakukenttä tarjoaa valmiita, kirjoittamaasi sanaa vastaavia palvelussa olevia kohteita Tällä hetkellä Karttapalvelussa perushaussa kohteet ovat osoitteiden lisäksi mm. aluejaot, nimistökohteet, kiinteistöt, palvelukartan kohteet, rakennukset ja maastokohteet.

Huom! Katunimihaussa, jos katu löytyy heti, haku alkaa listata suoraan osoitteita ja näyttää ehdotuslistassa viisi ensimmäistä löytymää. Saadaksesi koko kadun osoitelistauksen, on painettava joko näppäimistön Enteriä tai Hae-painiketta.

Haun tulokset
Hakutulokset aukeavat listana hakuvalikkoon. Haku palauttaa löytyneet kohteet kohdeluokkiin luokiteltuina. Lisäksi hakutulokset näytetään karttaikkunassa.
Kun klikkaat kohdetta listalta, karttanäkymä siirtyy hakukohteen alueelle. Kun klikkaat kohteen symbolia kartalla, saat näkyviin kohteen, jos niitä kohteessa on. Jos kartalla on päällekkäin useita kohteita, kartalle tulee näkyviin pudotusvalikko, josta voi valita halutun kohteen.
Saat kohteen keskistettyä kartalle klikkaamalla haluamaasi kohdetta hakutuloslistassa. Kun klikkaat Hakutulokset-listan nimen oikealla puolella olevaa taulukkosymbolia, haun tuloksista avautuu taulukkomuotoinen datanäkymä. Hakutulosjoukon kohteet voi sovittaa karttanäyttöön klikkamalla taulukkosymbolin vieressä olevaa sovittamissymbolia.

Kuva hakutuloksista

Jos avaat hakutulokset taulukkonäkymään, voit viedä ne esimerkiksi Exceliin klikkaamalla latauspainiketta. Valittavana on useita muitakin formaatteja, kuten GML, KML, MapInfo, GeoPackage jne.

Kuva hakutulosten latausvalikosta


Aineistot  

Piilota/näytä ohjeteksti

Palvelussa näkyvät kartta-aineistot ja kohdeluokat valitaan sivun vasemmasta reunasta avautuvasta Aineistot-valikosta.

Kuva uudesta aineistopalkista

Kartan näyttäminen ja vaihtaminen
Karttaluokka avataan klikkaamalla karttaluokan vasemmalla puolella olevaa nuolta.
Palvelussa näytettävä taustakartta voidaan vaihtaa klikkaamalla kartan nimeä listalla, jolloin ainoastaan kyseinen taustakartta näkyy. Jos halutaan useampia tasoja päällekkäin, vaihdetaan valintamerkki halutun aineiston edessä olevaan valintaruutuun. Karttoja voi katsella päällekkäin valitsemalla useita karttatasoja samanaikaisesti. Valinnan poistaminen karttatason edestä poistaa karttatason karttaikkunasta. Karttatasojen läpinäkyvyyksiä voidaan myös hallita portaattomasti. Ohjeet tähän löytyvät kohdasta Kartalla nyt.

Alla olevassa esimerkissä ortoilmakuvaa ja valkoista kartakanttaa tarkastellaan päällekkäin:

Kuva kahdesta aineistosta päällekkäin

Aineistojen taustatiedot (metatiedot) sekä karttamerkintöjen selitteet
Mikäli kyseessä on ns. karttasarja, joka sisältää useamman aineiston, niin tällaisella kohteella ei infonappia löydy, vaan kunkin sarjan sisältämän aineiston metadatat saa selville Kartalla nyt -ohjeesta.

Kuva uudesta aineistopalkista

Infokuvaketta painamalla aukeaa aineiston tietolomake, jonka tiedot avaavat näkymän Paikkatietohakemistosta poimittuihin tietoihin. Paikkatietohakemistoa ylläpitää aina tiedon tuottaja. Mikäli aineistolla on karttamerkintöjen selitys olemassa, linkki siihen näkyy tietolomakkeen yläreunassa.

Kohteiden näkyminen kartalla
Palvelussa näytettävä kohdeluokka voidaan valita klikkaamalla kohdeluokan nimeä listalla tai klikkaamalla valintamerkki halutun aineiston edessä olevaan valintaruutuun. Aineistoja voi katsella päällekkäin valitsemalla useita kohdeluokkia samanaikaisesti. Valinnan poistaminen kohdeluokan edestä poistaa kohteet kartalta.

Kohteiden tiedot
Jos kohde on vektorigeometria- tai pistemuotoinen ja se sisältää ominaisuustietoja, perustiedot (tunnistetiedot ja/tai muuta perustietoa) saa näkyviin viemällä hiiren kohdistimen kohteen päälle kartalla.

Kuva kohdetietojen hoveroitumisesta

Kohteen tarkat tiedot saa näkyviin napsauttamalla kohdetta tai sen symbolia kartalla, mikäli kohteeseen on kytketty tarkempi ominaisuustiedon näyttö tai lomakesovellus. Kuvassa on valittuna rakennuskohteet ja haluttua rakennuskohdetta klikkaamalla on saatu näkyviin rakennuksen tarkat, kuntarekisteritietokannasta poimitut tiedot kyseiselle rakennukselle.

Kuva kiinteistön tietoikkunasta

Jos kartalla on päällekkäin useita kohteita, näkyviin tulee lista, jota voidaan klikata. Esimerkissä on monta geometriatasoa päällekkäin, joiden ominaisuustiedoista poimitut perustiedot näkyvät päällekkäin. Listaa klikkaamalla tulee toinen valintaikkuna, jossa näkyy ne tasot, joiden kohteista on saatavilla lisätietoja. Esimerkissä kolmesta kohteesta on saatavissa lisätietoa lomakkeella tai lisäikkunassa. Näistä voidaan hiirellä valita, mitä tietoja halutaan tarkastella.

Kuva kohdetietojen valintaikkunasta


Kartalla nyt  

Piilota/näytä ohjeteksti

Sivun oikeassa alakulmassa on Kartalla nyt -ikkuna, jossa on lueteltu tasoina kaikki valittuina olevat pohjakartat ja aineistot. Sen alapuolella on Lähestymiskartta, jossa näkyy laajempi karttanäkymä ja musta ikkuna, joka kuvastaa karttaikkunan näkymän kokoa ja sijaintia.

Kuva Kartalla nyt -ja Lähestymiskartta-ikkunasta


Kartalla nyt
Tasojen metatiedot saadaan näkyviin kunkin tason nimen vierestä olevasta infokuvakkeesta. Hammasratassymbolista pääsee tason läpinäkyvyyden säätöön. Tason voi poistaa näkymästä klikkaamalla poistoruksia. Ikkunassa näkyy myös karttatasojen järjestys, jota voi muokata.

Läpinäkyvyyden säätö
Tason läpinäkyvyyttä voi säädellä liukusäätimellä, jonka saa esiin klikkaamalla rataskuvaketta. Liukusäätimen oikealla puolella näkyy tason peittävyys prosentteina (1 % = himmein ja 100 % = peittävin).

Karttatasojen järjestys
Listalla viimeisenä oleva pohjakartta tai aineisto on karttanäkymässä alimmaisena. Tasojen järjestystä voi vaihtaa vetämällä hiirellä tasoja ylemmäs tai alemmas listalla.

Vie, jaa  

Piilota/näytä ohjeteksti

Vasemmasta valikkopalkista löytyy Vie, Jaa -toiminto. Sitä painamalla karttanäkymään aukeaa alla oleva työkaluikkuna. Sen avulla voidaan joko luoda linkki nykyiseen karttanäkymään tai sitten luoda upotuslinkki, jonka kopioimalla karttanäkymän saa internetsivuille.

Kuva Vie, Jaa -työkalusta

Luo linkki
Luo linkki -toiminnolla voidaan luoda karttalinkki ruudulla näkyvään karttanäkymään. Linkkiin voidaan valita mukaan kartan sijainti, päällä olevat pohjakartat ja aineistot, kommentti ja piirros (piste, viiva tai alue). Valmiin linkin voi kopioda ja jakaa muille tai laittaa itselle muistiin.

Luo upotettu kartta
Voit myös luoda upotettavan kartan. Siihen voidaan valita erilaisia käyttöliittymäkomponentteja ja sen kokoa voidaan muokata. Esikatseluruudussa voi tarkastella miltä upotettava karttanäkymä näyttää ja miten se toimii. Voit kopioida html-muotoisen upotuskoodin nettisivulla käytettäväksi.

Tulosta  

Piilota/näytä ohjeteksti

Tulostus-työkalu löytyy vasemman laidan valikkopalkista. Sen käyttö on yksinkertaista ja suoraviivaista.

Kuva tulostusyökalusta

Valitse paperin koko.
Valitse paperin asento.
Valitse mittakaava.
Kirjoita jokin kommentti, jos sellainen on tarpeen. Se tulee näkymään tulosteessa.
Ruksimalla "Näytä Kartalla nyt" -kohdan saat tulostettavaan näkymään mukaan listauksen kartalla näkyvistä karttatasoista.

Lopuksi valitaan tulostettava kohta kartalta. Kartalla näytetään tulostettavan paperin koko suorakulmiona, ja sen voi asettaa haluamaansa kohtaan. Kun kohta on valittu, klikataan hiirellä tulostusalue paikoilleen.

Sitten painetaan Tulosta, ja näkymästä saadaan .pdf-muotoinen tiedosto, joka voidaan edelleen tulostaa paperitulosteeksi mikäli niin halutaan.

Lataa  

Piilota/näytä ohjeteksti

Lataustyökalu löytyy vasemman laidan valikkopalkista. Painikkeesta aukeaa karttanäkymään Aineistojen lataus tiedostoon -ikkuna.

Kuva lataustyökalusta

Lataustoiminnolla voidaan ladata piste- tai vektorigeometria-aineistoja, mikäli ne on määritetty avoimesti jaettaviksi aineistoiksi. Ladattavat kohteet voidaan myös rajata joko näkyvän alueen mukaan, tietyn ympyrän sisään jäämisen mukaan tai linjauksen mukaan (samoin kuin hakutoiminnossa).

Ladattavan tiedoston formaatin voi valita lukuisista vaihtoehdoista, jotka saa näkyviin alasvetovalikosta. Joidenkin tiedostomuotojen kohdalla ladattavan aineiston luonnissa kestää hetki, joten aineistolataus vaatii hieman kärsivällisyyttä.

Luontotiedot

Piilota/näytä ohjeteksti

Luontotiedot-välilehti löytyy välilehtivalikosta palvelun yläpalkista.

Kuva luontotiedot-välilehdestä

Painike avaa vasempaan valikkopalkkiin Luontokohteet-painikkeen. Siitä pääsee luontokohdehakuun. Hakutoimintoa varten avataan Aineistot-valikosta Luonto & ympäristö -kategorian alla olevia välilehtiä, joiden tietoja tällä hakutoiminnolla voidaan hakea ja suodattaa.

Luontotiedot-välilehden ollessa aktiivinen, aukeaa Haku-toimintoon myös laajennettu haku, jolla voidaan hakea luontokohteita eri kriteerein. Voidaan tehdä lajihakuja tai hakea arvokkaita luontokohteita.

Kuva luontohausta-välilehdestä


Suunnitelmat

Piilota/näytä ohjeteksti

Suunnitelmat-välilehti löytyy Luontotiedot-välilehden vierestä. Sitä painamalla aukeaa selaimen oikeaan laitaan lista suunnitelmista, joita ei ole vielä hyväksytty.

Kuva suunnitelmat-valikosta

Suunnitelmaa klikkaamalla pääsee tarkastelemaan tarkempia tietoja siitä. Kun avaa tiedot, näkee esim. missä käsittelyvaiheessa suunnitelma etenee, ja milloin siitä pitää jättää muistutus, jos suunnitelman etenemiseen haluaa vaikuttaa.

Kuva suunnitelmat-valikosta