Katu- ja puistosuunnittelukohteet
Mäkelänkadun alue
Hankkeen kuvaus
Mäkelänkadulle laaditaan peruskorjaukseen liittyviä katusuunnitelmia. Suunnittelu koskee Mäkelänkatua välillä Hämeentie–Kumpulantie, Vääksyntietä sekä osin Elimäenkatua, Hämeentietä ja Lautatarhankatua. Remontissa uusitaan katujen rakenteita, kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Mäkelänkadulle suunnitellaan pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet. Kadunvarren asukas- ja asiointipysäköinti säilytetään. Huoltoliikenteen lastauspaikkoja kadunvarteen lisätään. Katuosuudella säilytetään bussikaistat ja poistetaan yksi ajokaista suuntaansa. Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Nykyisten bussipysäkkien yhdistämisellä selkeytetään pysäkkijärjestelyjä. Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan mm. varustamalla kaikki Mäkelänkadun ylittävät suojatiet valo-ohjauksella. Lehmuskujanteen huonokuntoisia puita uusitaan jaksoittain. Raitiovaunupysäkkien kohdilla kujanteeseen istutetaan uusia puita.
Lisätiedot
Kaalikoski Mika, projektinjohtaja, 0931039495, mika.kaalikoski@hel.fi
Hankkeen vaihe
4. Katu- / puistosuunnitelmaehdotus ja hyväksyminen
Arvioitu suunnitteluajankohta
Elokuu 2017 - Toukokuu 2019
Luonnoksen esilläoloaika
28.11.2018 - 16.12.2018
Suunnitelman nähtävilläoloaika
06.03.2019 - 20.03.2019
Hankkeen arvioitu valmistumisvuosi
2026
 
 Suunnitteluaineistot:
Suunnitelmaehdotus_Vääksyntie_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Suunnitelmaehdotus_Mäkelänkatu_1.3.2019_piirustus2_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Suunnitelmaehdotus_Elimäenkatu_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Selostus_Elimäenkatu_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Selostus.pdf
Selostus_Hämeentie_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Selostus.pdf
Selostus_Lautatarhankatu_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Selostus.pdf
Selostus_Vääksyntie_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Selostus.pdf
Selostus_Mäkelänkatu_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue.pdf
Suunnitelmaehdotus_Lautatarhankatu_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Suunnitelmaehdotus_Mäkelänkatu_1.3.2019_piirustus1_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Suunnitelmaehdotus_Mäkelänkatu_1.3.2019_piirustus3_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf
Suunnitelmaehdotus_Hämeentie_1.3.2019_Mäkelänkadun_alue_Katusuunnitelma.pdf