Tärkeät lintualueet
Tattarisuon lehto (314/99)


Pinta-ala (kartalta)
25,22 ha

Arvoluokat

3
Arvoluokan 3 linnustokohde

Kohdekuvaus

Erittäin rehevä lehtoalue, jossa runsas aluskasvillisuus, toisaalta moottoriradan itäpuolinen osa kuivempi, kuusta sekapuuna; paljon ojia ja virtavesiä, joiden varret reheviä, metsän reunat pensaikkoisia.

AVAINTEKIJÄT: Rehevyys, virtavedet, reunapensaikot, lehtoalueen rehevyys, sekametsän puusto, vanhat puut ja lahopuut.
PESIMÄLINNUSTO: Erittäin runsas ja monipuolinen lehti- ja sekametsän sekä toisaalta pensaikkojen peruslinnusto; lisäksi mm. viitasirkkalintu, pikkutikka, lehtokurppa, laulurastas, peukaloinen, kultarinta, pikkusieppo, punavarpunen, sirittäjä, pikkulepinkäinen, kerttusia. Valkoselkätikka tavattu ainakin v. 2009.


Tapahtumat

Pvm
26.06.2020
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohde siirretty tärkeiden linnustokohteiden luokkaan. Aikaisempi luokka oli arvokkaat linnustokohteet. Kyseessä vanhan lintuaineiston korvaaminen uudella.

Pvm
08.11.2011
Tapahtumatyyppi
Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus
Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitetty vastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteiden arvotuskriteeristöä ja nykyistä uhanalaisluokittelua.

Kohteen lajihavainnot