Todettuja ja mahdollisia lähteitä
Kurängenin lähde (40)Arvoluokat

2
Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Puurakenteilla rajattu pieni lähdeallas.

Sijainti: Östersundom, Puroniitty, Kurängen. Koko: 1 m x 1 m. Tila 5.9.2012: selvä virtaus noroon.


TULKINTA VEDENLAATUTULOKSISTA:
-Viileää vettä, jonka pH-arvo on happaman puolella.
-Veden hygieeninen laatu on erinomainen.
-Vesi on kirkasta.
-Veden alkaliteettipitoisuus on suuri eli veden puskurointikyky happamoitumista vastaan on hyvä.
-Vedessä on hyvin vähän liuonneita typpiyhdisteitä ja kokonaisravinteiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä.
-Hyvin pieni kloridipitoisuus.
-Vähän rautaa.
-Veden laatu on erinomainen.

YLEISET HUOMIOT
Puurakenteilla rajattu pieni lähdeallas (1,0 x 0,85 m), josta lähtee pieni noro kohti valtaojaa. Ympärillä laajemmallakin alueella tihkupintamaista kasvillisuutta ja vieressä avautuu upea korpi- ja lehtometsikkölaakso. Vesi on kirkasta, mutta altaan pinnalla on melko runsaasti viherlevärihmaa.
Altaan pohjalta näkyy veden pulppuaminen.

KASVILLISUUS
Lähdekasveja: luhtakuirisammal, ojakellukka, lehtotähtimö, suokorte, (suo-orvokki, rönsyleinikki, terttualpi, metsälehväsammal, rentukka)
Muita: käenkaali, kultapiisku, hiirenporras, paatsama, vanamo, oravanmarja, karhunputki, sinivuokko, kuusama, taikinamarja.

KUNNOSTUSEHDOTUKSET
Puurakenteet on mahdollista poistaa. Lähteen ympärystössä laajemmalla alueella tihkupintamaista kasvillisuutta ja korpi- ja lehtometsää. Arvokkaan lähteen olemassaolo on turvattava riittävän suurella suojavyöhykkeellä (pohjavesien muodostumisaluerajauksen teko).

(Kohteen tunnus Luontotietojärjestelmässä ennen: 24-32)


Noro_valtaojaan
Lähteestä virtaa noro kohti valtaojaa.

Reunustettu_allikko
Pieni allikko on reunustettu puurakenteilla.


julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin lähteet
Tekijä
Katja Pellikka
Sarja
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2013
Vuosi
2013
Linkki

Kohteen lajihavainnot