Liito-oravan ydinalue (97/2019)


Pinta-ala (kartalta)
1,33 ha

Kohdekuvaus

Pajamäen kohteiden 57 ja 97 yhteinen kuvailuteksti.

Patterinmäen linnoituskallion rinteillä sekä Pajamäen asuinalueen länsipuolella on liito-oravalle hyvin sopivaa metsää, josta lajia etsittiin tuloksetta keväinä 2014 ja 2016. Jätöksiä löytyi vasta maaliskuussa 2018, jolloin kerrostaloalueen ja golfkentän välisessä rinteessä (nro 57) oli runsaasti papanoita. Ydinalueeksi rajattu rinne on suurelta osin vanhaa lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Liito-oravan pesäpuina oli kaksi kolohaapaa. Pohjoisempaa Patterinmäen länsipuolelta löytyi jätöksiä v. 2018, ja alue rajattiin liito-oravan elinalueeksi. Pohjoisosaa ei tutkittu uudestaan v. 2019 selvityksessä, mutta selvityksen ulkopuolisella tarkastuksella sieltä löytyi kaksi pesäpaikkaa, minkä johdosta alueelle tehtiin ydinaluerajaus (alueen 57 laajennus). Golfkentän pohjoispään metsäniemeke (nro 17, jätöksiä 2015) lienee osa Pajamäen esiintymää. Sen rajausta supistettiin vastaamaan jätöslöytöjä.

Liito-oravan papanoita löytyi keväällä 2018 myös Patterinmäen itäpuolelta Pitäjänmäentien varren vanhasta kuusikosta. Jätöksiä oli niin niukasti, että muualta tulleen liito-oravan epäiltiin vierailleen paikalla. Kevään 2019 kartoituksessa papanoita näkyi runsaasti, tosin vain kuuden haavan ja kuusen tyvellä. Vanhoja kuusia ja haapoja kasvava metsikkö rajattiin liito-oravan ydinalueeksi (nro 97). Keijo Savolalta saatiin myöhemmin keväällä havaintotietoja, joiden myötä ydinaluetta laajennettiin lounaaseen. Ydinalueella 97 on kolme liito-oravan pesäpaikkaa.

Pajamäen liito-oravat pääsevät liikkumaan etelään Talin golfkentän reunametsiä pitkin. Itään ja pohjoiseen sopivia kulkuyhteyksiä ei ole. Ehkä jostakin lähiesiintymästä kulkenut liito-orava valokuvattiin toukokuussa 2019 Mätäjoen varrella Talin siirtolapuutarhan itäpuolella.kartta
Kuva. Liito-oravaesiintymät ja jätöslöydöt Pajamäessä. Liito-oravalle parhaiten sopivat yhteydet naapurialueille on osoitettu nuolin.


julkaisut

Raportti
Nimi
Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019
Tekijä
Esa Lammi ja Pekka Routasuo
Sarja
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:21
Vuosi
2019
Linkki