Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Matokallion pohjoispuoli (70/90)


Pinta-ala (kartalta)
3,62 ha

Arvoluokat

II
huomattavan arvokas

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Laaja, pääasiassa kosteiden lehtojen ja viljavien korpien luonnehtima alue loivasti viettävällä, pohjavesivaikutteisella rinteellä. Monipuoliseen puuvartiskasvistoon kuuluvat mm. tuomi (kohteen länsipäässä hyvin tiheässä), kuusi, hieskoivu, haapa, pihlaja, vaahtera, harmaaleppä, virpapaju, kiiltopaju, mustuvapaju, korpipaatsama, koiranheisi, taikinamarja, mustaherukka ja pohjanpunaherukka. Kosteiden lehtojen luonnehtijaruohoista läsnä ovat mm. suokeltto, purolitukka, kevätlinnunsilmä ja lehtotähtimö, kuivempien lehtojen lajeista mm. metsävirna, lehtokorte, jänönsalaatti ja tesma. Korpilajistoa edustavat muiden muassa, tuppisara, mesimarja, metsätähtimö, isoalvejuuri ja tähtisara.

ARVOLUOKKA: II (alueellisesti uhanalainen laji). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävät lajit tuppisara, kevätlinnunsilmä, suokeltto, mesimarja ja metsävirna, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit lehtokorte, lehtokuusama, lehtotähtimö, purolitukka ja kaksi muuta lajia sekä kohteen osittainen joltinenkin luonnontilaisuus ja monipuolisuus.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2004 ja 2012: Rajausta on laajennettu sekä kaakkoon että itään päin. Kaakossa on kohteeseen liitetty kallionaluslehto ja loppukin luonnontilainen tasamaalehto, idässä Samoilijanpolun itäpuolen isoalvejuurikorven paras osa. Luoteisosassa rajausta on hieman supistettu jättämällä kohteesta pois nuorta niittykaistalle noussutta metsää. -- 2012 rajauksesta on poistettu Myllyväenkadun rakennetut tai rakentamista odottavat tontit.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Tarpeetonta kulkemista kohteen kosteimmissa osissa on syytä välttää herkästi haavoittuvien kosteikkopintojen takia.


Tapahtumat

Pvm
31.12.2012
Tapahtumatyyppi
Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus
Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksen yhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm
27.11.2012
Tapahtumatyyppi
Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus
Kohteen 70/90 rajausta on muutettu. Rajauksesta on poistettu Myllyväenkadun rakennetut tai rakentamista odottavat tontit.

Pvm
15.02.2006
Tapahtumatyyppi
Päivitys
Kuvaus
Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2004.

Kohteen lajihavainnot