Lajin suojeluarvot


Laji
Mehiläishaukka
Pernis apivorus

Suojeluarvot


Peruste
EU:n lintudirektiivi 79/409/EEC, LIITE 1
Suojeluarvo
EU lin1 = Lintudirektiivin liitteen I laji
Linkki
Lisätieto
Lintudirektiivin I-liitteen lajit, joiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien lisääntyminen ja eloonjääminen niiden levinneisyysalueella.

Peruste
Luonnonsuojeluasetus 160/1997, LIITE 4
Suojeluarvo
U = Uhanalainen laji (luonnonsuojeluasetus)
Linkki

Peruste
Suomen lajien uhanalaisuus 2019
Suojeluarvo
EN_2019 = Erittäin uhanalainen (Endangered)
Linkki
Lisätieto
Ei ole säädös.

Suojeluarvot luontotietojärjestelmässä