Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Toteutunut esteettömyys
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin karttapalvelu
nimi ruotsiksiHelsingfors geoinformationsservice
nimi englanniksiCity of Helsinki GIS-service
kuvausHelsingin karttapalvelu (aikaisemmin Helsingin paikkatietopalvelu, PTP-palvelu) on internetissä toimiva kaupungin yhteinen kartta- ja paikkatietojen katselu- ja latauspalvelu. Sen avulla kaupunkilaiset ja muut yhteistyötahot pääsevät tarkastelemaan keskeisiä kaupungin ylläpitämiä karttoja ja paikkatietoja. Palveluun sisältyy osoitehaku, tulostustoiminnot ja mahdollisuus luoda karttalinkki. Palvelun avulla voi luoda "karttaikkunan" toiselle web-sivulle. Joitakin vektorimuotoisia aineistoja voidaan ladata omalle koneelle tiedostomuodossa (GML, KML, MS Excel, DWG, DXF, GeoPackage, Tab, Mif, Shape).
mittakaavavaihtelee
erotuskykyvaihtelee aineistoittain
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäN2000
alueellinen kattavuusKoko Helsingin alue
käyttötarkoitusHelsingin karttapalvelun avulla kaupunkilaiset ja muut yhteistyötahot saavat käyttöönsä keskeiset kaupungin ylläpitämät karttatuotteet.
jakelutapaWeb-katselu- ja latauspalvelu
tallennusmuotovaihtelee aineistoittain
vakioitu tulosteWeb-katselupalvelu
käyttöehdotmaksuton julkinen palvelu
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hintamaksuton julkinen palvelu
ylläpitävä organisaatioKaupunkiympäristön toimiala, Kehittämispalvelut, Tiedonhallinnan kehittäminen
omistava organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Palvelun kehitystä ohjaa eri toimialojen edustajista koostuva työryhmä.
aineiston julkaisupäivämäärä1.1.2008
ylläpitotiheysjatkuva ylläpito, yksittäisten aineistojen ylläpitotiheys palvelussa vaihtelee.
ajantasaisuusajantasainen, jatkuva ylläpito
ajantasaisuuspäivämäärä2016-10-26 00:00:00
historiatietoHelsingin kaupungin ensimmäinen web-karttapalvelu oli edelleen käytössä oleva opaskarttapalvelu, nykyinen versio löytyy osoitteesta http://kartta.helsinginseutu.fi/. Karttatietopalvelun kehitystyö alkoi 1990-luvun jälkipuoliskolla Helsingin Internetin karttapalvelujen kehitysprosessissa. Helsingin paikkatietopalvelun ensimmäinen versio avattiin 2000-luvun alussa, Sito OY:n SpatialWeb- ohjelmaan perustuva SW6-versio avattiin vuonna 2008 ja SW7-versio keväällä 2014. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja siihen lisätään uusia ominaisuuksia sekä aineistoja.
ylläpitomenetelmatHelsingin karttapalvelua ylläpitää Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala Sito oy:n toimittaman SpatialWeb-ohjelmiston avulla.
tietolähdekaupungin karttalaitos sekä muiden hallintokuntien paikkatietoaineistot ja rekisterit
tiedonkeruumenetelmäkaupungin karttalaitos sekä muiden hallintokuntien paikkatietoaineistot ja rekisterit
tiedonkeruuvaihevalmis, jatkuva ylläpito
tiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
yhteyshenkilö 1Teijo Salminen (Kaupunkiympäristön toimiala, Kehittämispalvelut, Tiedonhallinnan kehittäminen)
yhteyshenkilö 2Riku Raita (Kaupunkiympäristön toimiala, Kehittämispalvelut, Tiedonhallinnan kehittäminen)
resurssin tyyppiPaikkatietopalvelu
liitännäisresurssi-
paikkatietopalvelutyyppiKatselupalvelu
teema 1Paikannus
teema 2Kiinteistöt
aiheluokka 1Sijainti
aiheluokka 2Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
aiheluokka 3Rakennelma
inspire-tunnus-
avainsanatHelsinki, kaupunki, web-karttapalvelu, web-palvelu, opaskartta, kartta, Helsingin paikkatietopalvelu, PTP-palvelu, Helsingin karttapalvelu
avainsanat (GEMET)-
julkaisuajankohta1.1.1998
aineiston päivityspäivämäärä26.10.2016
sääntöjenmukaisuusEi arvioitu
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
verkko-osoitehttp://kartta.hel.fi
metatietojen päivitys2017-09-19 08:27:33
muut tiedotHelsingin kaupunki on siirtynyt käyttämään ETRS-GK25 tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Palvelussa näytettäviä tietoja on mm. Kaavahakemisto, Rakennukset, Kiinteistöt, Aluejaot, Rakennusluvat, Kaupungin työt ja tapahtumat kaduilla ja puistoissa, Pysyvät rakennusnumerot. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja siihen lisätään uusia aineistoja tarpeen mukaan.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute